Privacyverklaring, cookiebeleid en werkwijze

Versie 18 februari 2019

Uw privacy is voor Witgoed Centrale Utrecht van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Witgoed Centrale Utrecht allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Witgoed Centrale Utrecht
Witgoed Centrale Utrecht is een handelsnaam van: Bright Light Company B.V.
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
klantenservice@witgoedbrigade.nl
030 – 760 5424

Contact met ons

Middels de telefoonnummers, via het contactformulier of WhatsApp-nummer die staan vermeld op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer uw witgoed apparaat een defect heeft. Onze klantenservice maakt met u een reparatieafspraak. Wij bemiddelen u door naar externe witgoedreparatiebedrijven, of sturen een van onze eigen monteurs langs.

Voor het maken van een afspraak gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig vanwege de eventuele bemiddeling die we met u sluiten om u te helpen bij uw probleem met uw witgoed appraat. Het kan ook zijn dat onze eigen monteurs de klus zelf intern aannemen.
Bewaren van gegevens

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze bemiddeling en zes maanden daarna (voor de garantie), of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
We delen met de volgende partijen:

Een extern call center dat buiten kantooruren onze telefoon beantwoordt en afspraken inplant
De externe witgoedmonteurs. Zij krijgen na acceptatie van de klus uw gegevens te zien (anders kunnen zij geen contact met u opnemen en langskomen voor de reparatie)
De werkmaatschappijen vallend onder Alfabet Holding B.V. (waaronder Witgoed Spoedlijn en Bright Light Company B.V.) waar ons customer support center is ondergebracht en alle andere afdelingen, die de website, bemiddeling en service mogelijk maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

WhatsApp Chat
Support
Hallo! Welkom bij Witgoed Brigade! Plan hier je reparatie of stel een vraag.
10:51
Begin met chatten